Tapu Harcı Ne Kadar Çıkar?

Tapu harcı, tapuda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, devlete ödenen hizmet bedeli şeklinde tanımlanabilir. Tapu harçları, emlak vergisi ya da döner sermaye ücretleri gibi her yılın ocak ayında artış göstermemektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilmekte ya da düşürülebilmektedir. Örneğin 22 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/3735…

Değerleme Uzmanı Kimdir?

Bir gayrimenkulün değerini veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaları değerleyecek olan; gayrimenkul ve makine parkı, ekipman gibi konularda değerle ilgili kanaati ortaya koyabilecek bilgi birikimi, tecrübe ve beceriye sahip, Genellikle mühendislik, mimarlık, işletme-ekonomi, mimarlık, şehir plancılığı gibi mesleki disiplinlerden mezun veya en az 4 yıllık üniversite eğitimi almış, Yeterli mesleki deneyime ve disipline sahip, Sermaye…

Değerleme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmaya “değerleme” denir. Bu çalışmanın sonucunda tespit edilen kanaate ilişkin rakama ise  “değer” denir. Değerleme Prosesi “Gayrimenkulün değeri ile ilgili kanaatin oluşturulabilmesi için kullanılan sistematik bir prosedürdür.” 1.1.  Değerleme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar Dünyaca kabul görmüş analiz ve tekniklerin kullanılması,…